Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Ramdisk.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của ramdisk.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Ramdisk.dll?

ramdisk.dll - tệp dll được gọi là "Palm OS® Simulation Component" là một phần của chương trình được phát triển bởi PalmSource, Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu ramdisk.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.1.0.28

Kích thước tệp:264.06 KB

Tổng tệp MD5:025D87AD05EB3608F5BB315627A66701

SHA1 tệp sum:ED09FE09FDCF7B3D0A255586F725ADD1F823A466

Ramdisk.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

ramdisk.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

ramdisk.dll thiếu

lỗi ramdisk.dll khi tải

lỗi ramdisk.dll

không tìm thấy ramdisk.dll

điểm nhập thủ tục ramdisk.dll

không thể định vị ramdisk.dll

vi phạm quyền truy cập ramdisk.dll

Không thể tìm thấy ramdisk.dll

Không thể đăng ký ramdisk.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về ramdisk.dll on WikiDll.com