Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Rdpcore.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của rdpcore.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Rdpcore.dll?

rdpcore.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình RDP Core DLL được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu rdpcore.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.14393.0

Kích thước tệp:2.62 MB

Tổng tệp MD5:c6a615da913dff0b30dbb7d4061f1088

SHA1 tệp sum:6167222a0a622906f7aa7bf91f3bf66d9ddbb3ce

Rdpcore.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

rdpcore.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

rdpcore.dll thiếu

lỗi rdpcore.dll khi tải

lỗi rdpcore.dll

không tìm thấy rdpcore.dll

điểm nhập thủ tục rdpcore.dll

không thể định vị rdpcore.dll

vi phạm quyền truy cập rdpcore.dll

Không thể tìm thấy rdpcore.dll

Không thể đăng ký rdpcore.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

RDPCORE.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
6410.0.14393.02.99 MB
MD5
MD5dce1cb382d3a0d55e819531a53f97060
SHA1
SHA17c3f582ec4d55ea2489f7069f605efad42e18fde
6410.0.10586.4942.91 MB
MD5
MD5757f9aa7ea001014dc9352c6144301bf
SHA1
SHA168ba6a57f7f5bd5ed4023b119944fdc48d8dbe3e
3210.0.10586.4942.51 MB
MD5
MD5cb82feff538c7889dd58ef66b8fdb9fd
SHA1
SHA1751d79c3de8d5594d3fa4ddaecd8ef431e66f76f
326.3.9600.165232.94 MB
MD5
MD5a1114f6dc4f8c13b68b59177bb454fd5
SHA1
SHA13612f8981928acb8cacd88d89ae19bbeed20acbf
326.2.9200.163842.81 MB
MD5
MD50b9118ae96415c495235228f6c15e10f
SHA1
SHA141f2deb4b9b532a6fdbfeadc31bf9c5e1a4dfb55
326.1.7601.177790.79 MB
MD5
MD586f34e7288da428e38e2d8c7e806a871
SHA1
SHA1f4dce352b217b4eeea0d7092158bc5713c8eb86f

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về rdpcore.dll on WikiDll.com