Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Rfxvmt.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của rfxvmt.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Rfxvmt.dll?

rfxvmt.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Microsoft RemoteFX VM Transport được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu rfxvmt.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.14393.0

Kích thước tệp:37 kb

Tổng tệp MD5:a44f12a1007dfc737ca531f51d9a9370

SHA1 tệp sum:de3f8c37b4466533b0016f67d328d43ca4a9df8a

Rfxvmt.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

rfxvmt.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

rfxvmt.dll thiếu

lỗi rfxvmt.dll khi tải

lỗi rfxvmt.dll

không tìm thấy rfxvmt.dll

điểm nhập thủ tục rfxvmt.dll

không thể định vị rfxvmt.dll

vi phạm quyền truy cập rfxvmt.dll

Không thể tìm thấy rfxvmt.dll

Không thể đăng ký rfxvmt.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

RFXVMT.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
3210.0.14393.032 kb
MD5
MD5d5e5873d2aa434e15c02ccb9997d689a
SHA1
SHA1483abc2d09be220b2a3ad021c88ae9ec4f185ac5
3210.0.10586.032 kb
MD5
MD59162182a0cdf9b8b1bcedb869024eb41
SHA1
SHA15a215b888c2958c5c5e77c338d459292a8018b3e
6410.0.10586.038 kb
MD5
MD5eb5dcc0bd4d0071ec0abf71ec66788fb
SHA1
SHA1bddf15932c458c43e7967872970770992c7d0826
326.3.9600.1638432.5 kb
MD5
MD54ca27c886c65c43b5cae9e401ae84953
SHA1
SHA185b52857e08c815d31092f2d8cefd8f2023bc3b0
326.2.9200.1643429.5 kb
MD5
MD5cc826ee714e2625f2af36cd25e69ff1d
SHA1
SHA13deb1453fb4d74192ad4f64b2ff6be04b18a1281

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về rfxvmt.dll on WikiDll.com