Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Rt3d.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của rt3d.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Rt3d.dll?

rt3d.dll - tệp dll được gọi là "3D Run-time" là một phần của chương trình 3D Run-time Dynamic Link Library được phát triển bởi Adobe Systems, Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu rt3d.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.0.3.3

Kích thước tệp:1.15 MB

Tổng tệp MD5:DC523D33C650002A3B924D70E9183B54

SHA1 tệp sum:F4EFF23E4B08E6DE1454A18F0601609B2A4259A9

Rt3d.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

rt3d.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

rt3d.dll thiếu

lỗi rt3d.dll khi tải

lỗi rt3d.dll

không tìm thấy rt3d.dll

điểm nhập thủ tục rt3d.dll

không thể định vị rt3d.dll

vi phạm quyền truy cập rt3d.dll

Không thể tìm thấy rt3d.dll

Không thể đăng ký rt3d.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về rt3d.dll on WikiDll.com