Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Sam.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của sam.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Sam.dll?

sam.dll - tệp dll được gọi là "Adobe Audition Language Module" là một phần của chương trình Adobe® Audition™ German Language Module được phát triển bởi Adobe Systems®, Incorporated.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu sam.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.5.4124.1

Kích thước tệp:2.50 KB

Tổng tệp MD5:84D4E190D73543E2BF13333E5E70A436

SHA1 tệp sum:8F92863D59695B82508EE2191FE2D91142990931

Sam.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

sam.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

sam.dll thiếu

lỗi sam.dll khi tải

lỗi sam.dll

không tìm thấy sam.dll

điểm nhập thủ tục sam.dll

không thể định vị sam.dll

vi phạm quyền truy cập sam.dll

Không thể tìm thấy sam.dll

Không thể đăng ký sam.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về sam.dll on WikiDll.com