Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Setupqry.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của setupqry.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Setupqry.dll?

setupqry.dll - tệp dll được gọi là "Indexing Service Install" là một phần của chương trình Microsoft® Windows® Operating System được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu setupqry.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920)

Kích thước tệp:97.00 KB

Tổng tệp MD5:A26336B84303DCC0F5FF04EBD6A9EAA9

SHA1 tệp sum:F73F4ABB24CFADBAADF2C3177C8747315EE14D9E

Setupqry.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

setupqry.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

setupqry.dll thiếu

lỗi setupqry.dll khi tải

lỗi setupqry.dll

không tìm thấy setupqry.dll

điểm nhập thủ tục setupqry.dll

không thể định vị setupqry.dll

vi phạm quyền truy cập setupqry.dll

Không thể tìm thấy setupqry.dll

Không thể đăng ký setupqry.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

SETUPQRY.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
325.1.2600.21800.1 MB
MD5
MD5b0462f96295944371958ebc757d919db
SHA1
SHA1652ddeb10d8d3069b93805110c81b7bcd775b63e

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về setupqry.dll on WikiDll.com

Requested missing .dll file and after 3 hours received an email saying that my file can be downloaded now. That was super-fast ! Thx!

Andrea Schiffer, Germany
Đọc thêm lời chứng thực