Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Sfms32.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của sfms32.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Sfms32.dll?

sfms32.dll - tệp dll được gọi là "SoundFont(R) Manager " là một phần của chương trình Creative Audio Product được phát triển bởi Creative Technology Ltd.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu sfms32.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.12.01.0242-1.31.0020

Kích thước tệp:252.00 KB

Tổng tệp MD5:64EFE438A0FA89A287B62C72B28732C8

SHA1 tệp sum:C3C40C9689DE2E1967F3F03E588B9E410F5ECBB5

Sfms32.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

sfms32.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

sfms32.dll thiếu

lỗi sfms32.dll khi tải

lỗi sfms32.dll

không tìm thấy sfms32.dll

điểm nhập thủ tục sfms32.dll

không thể định vị sfms32.dll

vi phạm quyền truy cập sfms32.dll

Không thể tìm thấy sfms32.dll

Không thể đăng ký sfms32.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về sfms32.dll on WikiDll.com

Witcher 3: The Wild Hunt was giving me  .DLL is missing error. After downloading it from your website the problem was solved! Thank you.

Anonymous
Đọc thêm lời chứng thực