Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Shell16.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của shell16.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Shell16.dll?

shell16.dll - tệp dll được gọi là "Resource DLL" là một phần của chương trình FineReader được phát triển bởi ABBYY (BIT Software).

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu shell16.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:6.0.0.518

Kích thước tệp:1.46 MB

Tổng tệp MD5:F5F0D28FDFF4BE402708707A0DFC277A

SHA1 tệp sum:8BE48C26C87790C44680AC781E892824657C9839

Shell16.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

shell16.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

shell16.dll thiếu

lỗi shell16.dll khi tải

lỗi shell16.dll

không tìm thấy shell16.dll

điểm nhập thủ tục shell16.dll

không thể định vị shell16.dll

vi phạm quyền truy cập shell16.dll

Không thể tìm thấy shell16.dll

Không thể đăng ký shell16.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về shell16.dll on WikiDll.com