Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Shrl30.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của shrl30.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Shrl30.dll?

shrl30.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Microsoft Encarta 2001 SHRUIL được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu shrl30.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.432.811

Kích thước tệp:0.66 MB

Tổng tệp MD5:b109e332ab620c714c664ba998235c69

SHA1 tệp sum:7ff2279a46fd99c693c1d35f37615d1029546fac

Shrl30.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

shrl30.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

shrl30.dll thiếu

lỗi shrl30.dll khi tải

lỗi shrl30.dll

không tìm thấy shrl30.dll

điểm nhập thủ tục shrl30.dll

không thể định vị shrl30.dll

vi phạm quyền truy cập shrl30.dll

Không thể tìm thấy shrl30.dll

Không thể đăng ký shrl30.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về shrl30.dll on WikiDll.com

Requested missing .dll file and after 3 hours received an email saying that my file can be downloaded now. That was super-fast ! Thx!

Andrea Schiffer, Germany
Đọc thêm lời chứng thực