Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Spectralizer.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của spectralizer.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Spectralizer.dll?

spectralizer.dll - tệp dll được gọi là "Wavelab Spectralizer" là một phần của chương trình Wavelab được phát triển bởi Spectral Design GmbH.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu spectralizer.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.0.0.4

Kích thước tệp:696.00 KB

Tổng tệp MD5:9AD77E25754C24130628A2502DF9E076

SHA1 tệp sum:99B015E9B3770D27846354B97FA03C1B420027C7

Spectralizer.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

spectralizer.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

spectralizer.dll thiếu

lỗi spectralizer.dll khi tải

lỗi spectralizer.dll

không tìm thấy spectralizer.dll

điểm nhập thủ tục spectralizer.dll

không thể định vị spectralizer.dll

vi phạm quyền truy cập spectralizer.dll

Không thể tìm thấy spectralizer.dll

Không thể đăng ký spectralizer.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về spectralizer.dll on WikiDll.com