Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Sprb040d.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của sprb040d.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Sprb040d.dll?

sprb040d.dll - tệp dll được gọi là "Service Pack 2 Messages" là một phần của chương trình Microsoft® Windows® Operating System được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu sprb040d.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

Kích thước tệp:2.71 MB

Tổng tệp MD5:2CB009E193CA16727D5AEF1278678DA7

SHA1 tệp sum:B2DE7635A8F07F5E86E10A4AE6205E01D1A9790A

Sprb040d.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

sprb040d.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

sprb040d.dll thiếu

lỗi sprb040d.dll khi tải

lỗi sprb040d.dll

không tìm thấy sprb040d.dll

điểm nhập thủ tục sprb040d.dll

không thể định vị sprb040d.dll

vi phạm quyền truy cập sprb040d.dll

Không thể tìm thấy sprb040d.dll

Không thể đăng ký sprb040d.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về sprb040d.dll on WikiDll.com