Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Sqlceme35.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của sqlceme35.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Sqlceme35.dll?

sqlceme35.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Managed Extensions (32bit) được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu sqlceme35.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:3.5.8080.0

Kích thước tệp:61.9 kb

Tổng tệp MD5:1ac99f626c7b67616123887eaba4780c

SHA1 tệp sum:3aba4ec8eca0950c648bd5a68eb80c8218478b4e

Sqlceme35.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

sqlceme35.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

sqlceme35.dll thiếu

lỗi sqlceme35.dll khi tải

lỗi sqlceme35.dll

không tìm thấy sqlceme35.dll

điểm nhập thủ tục sqlceme35.dll

không thể định vị sqlceme35.dll

vi phạm quyền truy cập sqlceme35.dll

Không thể tìm thấy sqlceme35.dll

Không thể đăng ký sqlceme35.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

SQLCEME35.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
323.5.5692.063.6 kb
MD5
MD5063aa78559ccd459e8613a727ee1cbe4
SHA1
SHA1e13b64205cb8cf3b7729c8d83960bb2e597a7f4f

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về sqlceme35.dll on WikiDll.com