Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Sqlmergx.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của sqlmergx.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Sqlmergx.dll?

sqlmergx.dll - tệp dll được gọi là "Microsoft SQL Merge Control 7.0" là một phần của chương trình Microsoft SQL Server được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu sqlmergx.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1998.11.13

Kích thước tệp:109.30 KB

Tổng tệp MD5:EB6BA5B6969A8D8DB1FDFDA62F83C50D

SHA1 tệp sum:B6EBE86F4DD159474DFB529E650C2F9A67A06F7B

Sqlmergx.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

sqlmergx.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

sqlmergx.dll thiếu

lỗi sqlmergx.dll khi tải

lỗi sqlmergx.dll

không tìm thấy sqlmergx.dll

điểm nhập thủ tục sqlmergx.dll

không thể định vị sqlmergx.dll

vi phạm quyền truy cập sqlmergx.dll

Không thể tìm thấy sqlmergx.dll

Không thể đăng ký sqlmergx.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về sqlmergx.dll on WikiDll.com