Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Sqlspars.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của sqlspars.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Sqlspars.dll?

sqlspars.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình SQL Setup được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu sqlspars.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:2005.90.3042.0

Kích thước tệp:1.24 MB

Tổng tệp MD5:694faf2abde0fb9cfa866b08b8ba6e60

SHA1 tệp sum:227c7ead21c661d3349c0c20ee5cab2437b37cb0

Sqlspars.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

sqlspars.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

sqlspars.dll thiếu

lỗi sqlspars.dll khi tải

lỗi sqlspars.dll

không tìm thấy sqlspars.dll

điểm nhập thủ tục sqlspars.dll

không thể định vị sqlspars.dll

vi phạm quyền truy cập sqlspars.dll

Không thể tìm thấy sqlspars.dll

Không thể đăng ký sqlspars.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về sqlspars.dll on WikiDll.com