Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Stlport.5.1.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của stlport.5.1.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Stlport.5.1.dll?

stlport.5.1.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình STLport được phát triển bởi STLport Consulting, Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu stlport.5.1.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.1.2.0

Kích thước tệp:0.97 MB

Tổng tệp MD5:adecb25505b5702d49b2e0e227ad80b3

SHA1 tệp sum:80827a73f8cdada090dd9f7c4a1c11e2853ac3ca

Stlport.5.1.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

stlport.5.1.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

stlport.5.1.dll thiếu

lỗi stlport.5.1.dll khi tải

lỗi stlport.5.1.dll

không tìm thấy stlport.5.1.dll

điểm nhập thủ tục stlport.5.1.dll

không thể định vị stlport.5.1.dll

vi phạm quyền truy cập stlport.5.1.dll

Không thể tìm thấy stlport.5.1.dll

Không thể đăng ký stlport.5.1.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

STLPORT.5.1.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
322.602.0.1990.49 MB
MD5
MD59b5e380cce1b78b5a113d7f88867c4cc
SHA1
SHA132a28a32f7c85a76f8c16b064d67d4595a8a3d3d

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về stlport.5.1.dll on WikiDll.com