Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống System.data.oracleclient.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của system.data.oracleclient.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là System.data.oracleclient.dll?

system.data.oracleclient.dll - tệp dll được gọi là "System.Data.OracleClient.dll" là một phần của chương trình Microsoft (R) .NET Framework được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu system.data.oracleclient.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.1.4322.573

Kích thước tệp:292.00 KB

Tổng tệp MD5:D77C1AC1ADBF30BC4B71E0FDBA6F8039

SHA1 tệp sum:00440EB011A7A68F37ACE03EB596C2C4FD7A0C35

System.data.oracleclient.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

system.data.oracleclient.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

system.data.oracleclient.dll thiếu

lỗi system.data.oracleclient.dll khi tải

lỗi system.data.oracleclient.dll

không tìm thấy system.data.oracleclient.dll

điểm nhập thủ tục system.data.oracleclient.dll

không thể định vị system.data.oracleclient.dll

vi phạm quyền truy cập system.data.oracleclient.dll

Không thể tìm thấy system.data.oracleclient.dll

Không thể đăng ký system.data.oracleclient.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về system.data.oracleclient.dll on WikiDll.com

Requested missing .dll file and after 3 hours received an email saying that my file can be downloaded now. That was super-fast ! Thx!

Andrea Schiffer, Germany
Đọc thêm lời chứng thực