Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Text.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của text.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Text.dll?

text.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình được phát triển bởi Other.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu text.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:0.0.0.0

Kích thước tệp:45 kb

Tổng tệp MD5:fcb089cfc9abecce09213e6ff288c28f

SHA1 tệp sum:70994860244fcdded934a401d068b22b378443af

Text.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

text.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

text.dll thiếu

lỗi text.dll khi tải

lỗi text.dll

không tìm thấy text.dll

điểm nhập thủ tục text.dll

không thể định vị text.dll

vi phạm quyền truy cập text.dll

Không thể tìm thấy text.dll

Không thể đăng ký text.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về text.dll on WikiDll.com