Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Tkbo.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của tkbo.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Tkbo.dll?

tkbo.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình TKBO Toolkit được phát triển bởi Other.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu tkbo.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:7.3.0.0

Kích thước tệp:2.07 MB

Tổng tệp MD5:eefb0ba96af252d4e97f7b72790aa705

SHA1 tệp sum:d0016c8051a769008a48e3d320e8febc4a8a95ef

Tkbo.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

tkbo.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

tkbo.dll thiếu

lỗi tkbo.dll khi tải

lỗi tkbo.dll

không tìm thấy tkbo.dll

điểm nhập thủ tục tkbo.dll

không thể định vị tkbo.dll

vi phạm quyền truy cập tkbo.dll

Không thể tìm thấy tkbo.dll

Không thể đăng ký tkbo.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về tkbo.dll on WikiDll.com