Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Tlpd.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của tlpd.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Tlpd.dll?

tlpd.dll - tệp dll được gọi là "Password Door kernel" là một phần của chương trình TopLang Password Door được phát triển bởi TopLang Software.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu tlpd.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:8.2

Kích thước tệp:208.00 KB

Tổng tệp MD5:4E1FA78BF5C399F92C30948F87E66221

SHA1 tệp sum:9110DA8ABD62F17C1F2AD830A28E0F1AEFFC9286

Tlpd.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

tlpd.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

tlpd.dll thiếu

lỗi tlpd.dll khi tải

lỗi tlpd.dll

không tìm thấy tlpd.dll

điểm nhập thủ tục tlpd.dll

không thể định vị tlpd.dll

vi phạm quyền truy cập tlpd.dll

Không thể tìm thấy tlpd.dll

Không thể đăng ký tlpd.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về tlpd.dll on WikiDll.com