Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Twitchsdk_32_release.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của twitchsdk_32_release.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Twitchsdk_32_release.dll?

twitchsdk_32_release.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình được phát triển bởi .

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu twitchsdk_32_release.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:

Kích thước tệp:498.15 KB

Tổng tệp MD5:E5C578A59981BC69F7771C6EF3A4EFC9

SHA1 tệp sum:BC81DDCEB36BD8DBF3AE81A9AFB94B23A95A1E7A

Twitchsdk_32_release.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

twitchsdk_32_release.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

twitchsdk_32_release.dll thiếu

lỗi twitchsdk_32_release.dll khi tải

lỗi twitchsdk_32_release.dll

không tìm thấy twitchsdk_32_release.dll

điểm nhập thủ tục twitchsdk_32_release.dll

không thể định vị twitchsdk_32_release.dll

vi phạm quyền truy cập twitchsdk_32_release.dll

Không thể tìm thấy twitchsdk_32_release.dll

Không thể đăng ký twitchsdk_32_release.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về twitchsdk_32_release.dll on WikiDll.com

Witcher 3: The Wild Hunt was giving me  .DLL is missing error. After downloading it from your website the problem was solved! Thank you.

Anonymous
Đọc thêm lời chứng thực