Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Umlvb.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của umlvb.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Umlvb.dll?

umlvb.dll - tệp dll được gọi là "Visio UML VB6 addin." là một phần của chương trình Microsoft Visio được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu umlvb.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.525.0

Kích thước tệp:528.00 KB

Tổng tệp MD5:9D701365539363BE6E6C417638C3A580

SHA1 tệp sum:E585C414F45A1A80E0BC9D88A4340D0532B1EA73

Umlvb.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

umlvb.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

umlvb.dll thiếu

lỗi umlvb.dll khi tải

lỗi umlvb.dll

không tìm thấy umlvb.dll

điểm nhập thủ tục umlvb.dll

không thể định vị umlvb.dll

vi phạm quyền truy cập umlvb.dll

Không thể tìm thấy umlvb.dll

Không thể đăng ký umlvb.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về umlvb.dll on WikiDll.com