Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Unplug.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của unplug.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Unplug.dll?

unplug.dll - tệp dll được gọi là "GFL SDK" là một phần của chương trình GFL SDK được phát triển bởi XnView.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu unplug.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.55

Kích thước tệp:992.00 KB

Tổng tệp MD5:49AC416A53FB643A96791A1D359495E3

SHA1 tệp sum:4EC4D1E8A7A9ABBFBC2A40F27E6D1AD5A47C4F95

Unplug.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

unplug.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

unplug.dll thiếu

lỗi unplug.dll khi tải

lỗi unplug.dll

không tìm thấy unplug.dll

điểm nhập thủ tục unplug.dll

không thể định vị unplug.dll

vi phạm quyền truy cập unplug.dll

Không thể tìm thấy unplug.dll

Không thể đăng ký unplug.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về unplug.dll on WikiDll.com