Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Uv22 hr.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của uv22 hr.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Uv22 hr.dll?

uv22 hr.dll - tệp dll được gọi là "UV22HR" là một phần của chương trình Apogee UV22HR được phát triển bởi Spectral Desgin GmbH.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu uv22 hr.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.0.0.5

Kích thước tệp:688.00 KB

Tổng tệp MD5:E3832E5945FFD8BF8912D70DD2129104

SHA1 tệp sum:67FDFC77116F341131CD31654256B055B395135F

Uv22 hr.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

uv22 hr.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

uv22 hr.dll thiếu

lỗi uv22 hr.dll khi tải

lỗi uv22 hr.dll

không tìm thấy uv22 hr.dll

điểm nhập thủ tục uv22 hr.dll

không thể định vị uv22 hr.dll

vi phạm quyền truy cập uv22 hr.dll

Không thể tìm thấy uv22 hr.dll

Không thể đăng ký uv22 hr.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về uv22 hr.dll on WikiDll.com