Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Vaiddmgr.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của vaiddmgr.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Vaiddmgr.dll?

vaiddmgr.dll - tệp dll được gọi là "Microsoft SharePoint Portal Server" là một phần của chương trình SharePointPortalServer được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu vaiddmgr.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.145.3722.0

Kích thước tệp:316.00 KB

Tổng tệp MD5:C29EC72A132AF53B831EB1576E73CC6E

SHA1 tệp sum:F272F4B017087C8E5136A7D9632B9015C9E64A17

Vaiddmgr.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

vaiddmgr.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

vaiddmgr.dll thiếu

lỗi vaiddmgr.dll khi tải

lỗi vaiddmgr.dll

không tìm thấy vaiddmgr.dll

điểm nhập thủ tục vaiddmgr.dll

không thể định vị vaiddmgr.dll

vi phạm quyền truy cập vaiddmgr.dll

Không thể tìm thấy vaiddmgr.dll

Không thể đăng ký vaiddmgr.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về vaiddmgr.dll on WikiDll.com