Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Vbase90.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của vbase90.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Vbase90.dll?

vbase90.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình vBase được phát triển bởi Trinigy GmbH.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu vbase90.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:8.1.1.0

Kích thước tệp:1.22 MB

Tổng tệp MD5:9065e984800202ebdf941319353cc8e6

SHA1 tệp sum:cc3d96c1dd240fdff4a0357b591c3323e9e28eb6

Vbase90.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

vbase90.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

vbase90.dll thiếu

lỗi vbase90.dll khi tải

lỗi vbase90.dll

không tìm thấy vbase90.dll

điểm nhập thủ tục vbase90.dll

không thể định vị vbase90.dll

vi phạm quyền truy cập vbase90.dll

Không thể tìm thấy vbase90.dll

Không thể đăng ký vbase90.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

VBASE90.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
640.0.0.01.12 MB
MD5
MD58debc260982dd9071eb4810395cc7127
SHA1
SHA165f753dcb04d3ac1c24b8792c6ccb93e6ae38a08

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về vbase90.dll on WikiDll.com

Had xlive.dll is missing error every time I startup Windows, downloaded and installed file from your website and the problem is gone.

Kirk
Đọc thêm lời chứng thực