Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Vbios.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của vbios.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Vbios.dll?

vbios.dll - tệp dll được gọi là "VBios DLL" là một phần của chương trình VBios Dynamic Link Library được phát triển bởi .

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu vbios.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.0.0.1

Kích thước tệp:32.00 KB

Tổng tệp MD5:AF86ECCFF8124E00DDFB2827D7F7EDCC

SHA1 tệp sum:BEE337F74C6BF670578C48F7A0362874E87A0273

Vbios.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

vbios.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

vbios.dll thiếu

lỗi vbios.dll khi tải

lỗi vbios.dll

không tìm thấy vbios.dll

điểm nhập thủ tục vbios.dll

không thể định vị vbios.dll

vi phạm quyền truy cập vbios.dll

Không thể tìm thấy vbios.dll

Không thể đăng ký vbios.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về vbios.dll on WikiDll.com