Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Vcamp140.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của vcamp140.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Vcamp140.dll?

vcamp140.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Microsoft® C++ AMP Runtime được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu vcamp140.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:14.25.28508.3

Kích thước tệp:0.39 MB

Tổng tệp MD5:63aa5a13ef1219bff59a286d208631a9

SHA1 tệp sum:ca0fb6e96c39c955365db0ee5e9084a472684030

Vcamp140.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

vcamp140.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

vcamp140.dll thiếu

lỗi vcamp140.dll khi tải

lỗi vcamp140.dll

không tìm thấy vcamp140.dll

điểm nhập thủ tục vcamp140.dll

không thể định vị vcamp140.dll

vi phạm quyền truy cập vcamp140.dll

Không thể tìm thấy vcamp140.dll

Không thể đăng ký vcamp140.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

VCAMP140.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
3214.25.28508.30.35 MB
MD5
MD5766a806cf675ebfc1bcd8766d446692a
SHA1
SHA171a60564596341323b8544c46a63164974570216
6414.24.28127.40.43 MB
MD5
MD52e0785446f5dcc636e3d3aa6d1f1b9fa
SHA1
SHA17b83e68fc65a108016995d431e10f4dd821e1aff
3214.16.27012.60.36 MB
MD5
MD55a14b43bacb877d073ec5c750d2cd505
SHA1
SHA153bd0249eebc4537dbefd5b1739a52ea30f92d6f
3214.15.26706.00.36 MB
MD5
MD5ddf7db3cd5d4638d50f2c7d45dac1a11
SHA1
SHA1b7e21bc094825ac59bcbc9e269e0df181fe985ce
6414.14.26405.00.49 MB
MD5
MD5f5b51147ec8976e7a2d5bf35c09f0077
SHA1
SHA1423dcfd24c51b95a1c84dd95409717e74b401df1
6414.0.24131.00.52 MB
MD5
MD5dffd830a2176228315888b629297ece4
SHA1
SHA1d0dae4d10bbe543fe8b8b0bd1d4199908a6ba916

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về vcamp140.dll on WikiDll.com