Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Vfp8rcsy.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của vfp8rcsy.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Vfp8rcsy.dll?

vfp8rcsy.dll - tệp dll được gọi là "Microsoft® Visual FoxPro® Runtime Library Resources" là một phần của chương trình Microsoft (R) Visual FoxPro được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu vfp8rcsy.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:8.0.00.2521

Kích thước tệp:1.11 MB

Tổng tệp MD5:5CAF805C002046F512487DDFBBA24461

SHA1 tệp sum:E7A2B605068C85A4DC4E30904DDA10115DD0ECF0

Vfp8rcsy.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

vfp8rcsy.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

vfp8rcsy.dll thiếu

lỗi vfp8rcsy.dll khi tải

lỗi vfp8rcsy.dll

không tìm thấy vfp8rcsy.dll

điểm nhập thủ tục vfp8rcsy.dll

không thể định vị vfp8rcsy.dll

vi phạm quyền truy cập vfp8rcsy.dll

Không thể tìm thấy vfp8rcsy.dll

Không thể đăng ký vfp8rcsy.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về vfp8rcsy.dll on WikiDll.com