Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Visio5.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của Visio5.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Visio5.dll?

Visio5.dll - tệp dll được gọi là "Corel Visio Import Filter" là một phần của chương trình Corel Common Framework được phát triển bởi Corel Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu Visio5.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.0.0.458

Kích thước tệp:104.00 KB

Tổng tệp MD5:CD8236713B70E6FB5DB32D11EB19DCB6

SHA1 tệp sum:606AEB2AFD84B8EB1C0A97082ADBBC201DCCD8C9

Visio5.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

Visio5.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

Visio5.dll thiếu

lỗi Visio5.dll khi tải

lỗi Visio5.dll

không tìm thấy Visio5.dll

điểm nhập thủ tục Visio5.dll

không thể định vị Visio5.dll

vi phạm quyền truy cập Visio5.dll

Không thể tìm thấy Visio5.dll

Không thể đăng ký Visio5.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về Visio5.dll on WikiDll.com