Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Vmapplicationhealthmonitorproxy.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của vmapplicationhealthmonitorproxy.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Vmapplicationhealthmonitorproxy.dll?

vmapplicationhealthmonitorproxy.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình VM Application Health Monitor proxy dll được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu vmapplicationhealthmonitorproxy.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.18362.1

Kích thước tệp:26 kb

Tổng tệp MD5:ca80fa1b14fc9347bdedde3825613112

SHA1 tệp sum:a29b9089885d230e97ed932c4acd6333c743530d

Vmapplicationhealthmonitorproxy.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

vmapplicationhealthmonitorproxy.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

vmapplicationhealthmonitorproxy.dll thiếu

lỗi vmapplicationhealthmonitorproxy.dll khi tải

lỗi vmapplicationhealthmonitorproxy.dll

không tìm thấy vmapplicationhealthmonitorproxy.dll

điểm nhập thủ tục vmapplicationhealthmonitorproxy.dll

không thể định vị vmapplicationhealthmonitorproxy.dll

vi phạm quyền truy cập vmapplicationhealthmonitorproxy.dll

Không thể tìm thấy vmapplicationhealthmonitorproxy.dll

Không thể đăng ký vmapplicationhealthmonitorproxy.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

VMAPPLICATIONHEALTHMONITORPROXY.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
6410.0.17763.125.5 kb
MD5
MD54be20a0339d839b0957a66e7df9ed3ce
SHA1
SHA1409f71ba225f494b9834c3c20ae7a3a92c8f3588
326.3.9600.1638410.5 kb
MD5
MD54d9cf2f1f2237581b5ff20a4c21ea4ad
SHA1
SHA106c525e5dcef31e5914aadd6942c5d173bd900c4

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về vmapplicationhealthmonitorproxy.dll on WikiDll.com