Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Vmprotectsdk32.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của vmprotectsdk32.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Vmprotectsdk32.dll?

vmprotectsdk32.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình được phát triển bởi Other.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu vmprotectsdk32.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:0.0.0.0

Kích thước tệp:62.5 kb

Tổng tệp MD5:35ee156609a7c3bffba0e1c6fce8b7d1

SHA1 tệp sum:c15f0ce78325a00e8d0dc96d34942baba4ba369a

Vmprotectsdk32.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

vmprotectsdk32.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

vmprotectsdk32.dll thiếu

lỗi vmprotectsdk32.dll khi tải

lỗi vmprotectsdk32.dll

không tìm thấy vmprotectsdk32.dll

điểm nhập thủ tục vmprotectsdk32.dll

không thể định vị vmprotectsdk32.dll

vi phạm quyền truy cập vmprotectsdk32.dll

Không thể tìm thấy vmprotectsdk32.dll

Không thể đăng ký vmprotectsdk32.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về vmprotectsdk32.dll on WikiDll.com