Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Vpinmame.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của vpinmame.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Vpinmame.dll?

vpinmame.dll - tệp dll được gọi là "COM class for PinMAME" là một phần của chương trình Visual PinMAME được phát triển bởi .

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu vpinmame.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.20.0.0

Kích thước tệp:3.22 MB

Tổng tệp MD5:BC0356332F3B29C8D8A799D400DAEF2A

SHA1 tệp sum:6FB8656245E55FE7C7FF8D377B22F3B3D79CB3E0

Vpinmame.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

vpinmame.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

vpinmame.dll thiếu

lỗi vpinmame.dll khi tải

lỗi vpinmame.dll

không tìm thấy vpinmame.dll

điểm nhập thủ tục vpinmame.dll

không thể định vị vpinmame.dll

vi phạm quyền truy cập vpinmame.dll

Không thể tìm thấy vpinmame.dll

Không thể đăng ký vpinmame.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về vpinmame.dll on WikiDll.com