Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Vqfdeclib.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của vqfdeclib.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Vqfdeclib.dll?

vqfdeclib.dll - tệp dll được gọi là "Audio plugin" là một phần của chương trình Vqf Audio Plugin Component được phát triển bởi Ahead Software AG.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu vqfdeclib.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:2.0.0.6

Kích thước tệp:652.00 KB

Tổng tệp MD5:A838AF0902F8EDE2E6D7ED5ABB6B9664

SHA1 tệp sum:D6E46AD764FC8D4C1A310F6DB77D5339C03120FF

Vqfdeclib.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

vqfdeclib.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

vqfdeclib.dll thiếu

lỗi vqfdeclib.dll khi tải

lỗi vqfdeclib.dll

không tìm thấy vqfdeclib.dll

điểm nhập thủ tục vqfdeclib.dll

không thể định vị vqfdeclib.dll

vi phạm quyền truy cập vqfdeclib.dll

Không thể tìm thấy vqfdeclib.dll

Không thể đăng ký vqfdeclib.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về vqfdeclib.dll on WikiDll.com