Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Vswizard.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của vswizard.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Vswizard.dll?

vswizard.dll - tệp dll được gọi là "Microsoft (R) Visual C++ Wizards" là một phần của chương trình Microsoft® Visual Studio .NET được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu vswizard.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:7.00.9466

Kích thước tệp:288.00 KB

Tổng tệp MD5:9C545B2B39389533434C24991A87D1DE

SHA1 tệp sum:E17AD03F97D60864EB4B11AF2FD09A09529A55D0

Vswizard.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

vswizard.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

vswizard.dll thiếu

lỗi vswizard.dll khi tải

lỗi vswizard.dll

không tìm thấy vswizard.dll

điểm nhập thủ tục vswizard.dll

không thể định vị vswizard.dll

vi phạm quyền truy cập vswizard.dll

Không thể tìm thấy vswizard.dll

Không thể đăng ký vswizard.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về vswizard.dll on WikiDll.com

Witcher 3: The Wild Hunt was giving me  .DLL is missing error. After downloading it from your website the problem was solved! Thank you.

Anonymous
Đọc thêm lời chứng thực