Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Vtuneapi.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của vtuneapi.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Vtuneapi.dll?

vtuneapi.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình được phát triển bởi Intel Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu vtuneapi.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:7.0.0.10246

Kích thước tệp:28 kb

Tổng tệp MD5:b6b7b21abb89a1eb99b7dccb28c0ca55

SHA1 tệp sum:fb233da467a7b0171a2e4648509144f24feb4386

Vtuneapi.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

vtuneapi.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

vtuneapi.dll thiếu

lỗi vtuneapi.dll khi tải

lỗi vtuneapi.dll

không tìm thấy vtuneapi.dll

điểm nhập thủ tục vtuneapi.dll

không thể định vị vtuneapi.dll

vi phạm quyền truy cập vtuneapi.dll

Không thể tìm thấy vtuneapi.dll

Không thể đăng ký vtuneapi.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về vtuneapi.dll on WikiDll.com