Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Wbemcntl.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của wbemcntl.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Wbemcntl.dll?

wbemcntl.dll - tệp dll được gọi là "WMI Control" là một phần của chương trình Microsoft® Windows® Operating System được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu wbemcntl.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)

Kích thước tệp:179.50 KB

Tổng tệp MD5:341B0425A40E24FF6466F6377D51BF77

SHA1 tệp sum:3B799B8B8B7813B928350043760FE3B701B8B79B

Wbemcntl.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

wbemcntl.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

wbemcntl.dll thiếu

lỗi wbemcntl.dll khi tải

lỗi wbemcntl.dll

không tìm thấy wbemcntl.dll

điểm nhập thủ tục wbemcntl.dll

không thể định vị wbemcntl.dll

vi phạm quyền truy cập wbemcntl.dll

Không thể tìm thấy wbemcntl.dll

Không thể đăng ký wbemcntl.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về wbemcntl.dll on WikiDll.com