Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Windows.devices.humaninterfacedevice.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của windows.devices.humaninterfacedevice.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Windows.devices.humaninterfacedevice.dll?

windows.devices.humaninterfacedevice.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Windows.Devices.HumanInterfaceDevice DLL được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu windows.devices.humaninterfacedevice.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.14393.0

Kích thước tệp:0.19 MB

Tổng tệp MD5:1a7a163eb5446238789c55b760f0f2cb

SHA1 tệp sum:eaafcdcd063c9c6a362bf795f96dbd6fc8b7cf09

Windows.devices.humaninterfacedevice.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

windows.devices.humaninterfacedevice.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

windows.devices.humaninterfacedevice.dll thiếu

lỗi windows.devices.humaninterfacedevice.dll khi tải

lỗi windows.devices.humaninterfacedevice.dll

không tìm thấy windows.devices.humaninterfacedevice.dll

điểm nhập thủ tục windows.devices.humaninterfacedevice.dll

không thể định vị windows.devices.humaninterfacedevice.dll

vi phạm quyền truy cập windows.devices.humaninterfacedevice.dll

Không thể tìm thấy windows.devices.humaninterfacedevice.dll

Không thể đăng ký windows.devices.humaninterfacedevice.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

WINDOWS.DEVICES.HUMANINTERFACEDEVICE.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
6410.0.14393.00.27 MB
MD5
MD5d2d144c4dea7f68bb2788555bb7afb7f
SHA1
SHA1b11644e2466c889f58d82d389be6fe91e189a47e
3210.0.10586.00.19 MB
MD5
MD5c892c5211bff44475589ae114d6a22f7
SHA1
SHA199bfbabac10944815f30fc650ccf4e1fbee21055
6410.0.10586.00.27 MB
MD5
MD5ca79b9e77896870a179ec578857fcff3
SHA1
SHA1df2414a3f82d7f9d66dbba8e290a5633d8a81f36
326.3.9600.170310.15 MB
MD5
MD53dd31dfe0146104b90bedccd4dcb7635
SHA1
SHA1fc72723b5ba9c35510034baf0137e262a0d72b01

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về windows.devices.humaninterfacedevice.dll on WikiDll.com