Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Winspool.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của winspool.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Winspool.dll?

winspool.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Windows Spooler Driver được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu winspool.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.1.2600.2180

Kích thước tệp:0.14 MB

Tổng tệp MD5:777eb29d0135d81ad9828a2b05443496

SHA1 tệp sum:2abee426ae4feb604f27505240dbfefef8a78a7d

Winspool.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

winspool.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

winspool.dll thiếu

lỗi winspool.dll khi tải

lỗi winspool.dll

không tìm thấy winspool.dll

điểm nhập thủ tục winspool.dll

không thể định vị winspool.dll

vi phạm quyền truy cập winspool.dll

Không thể tìm thấy winspool.dll

Không thể đăng ký winspool.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về winspool.dll on WikiDll.com