Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Winssnap.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của winssnap.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Winssnap.dll?

winssnap.dll - tệp dll được gọi là "WINS Management Snapin" là một phần của chương trình Microsoft® Windows® Operating System được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu winssnap.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)

Kích thước tệp:612.50 KB

Tổng tệp MD5:B009983EC48971131E0F0B2AFC8073C7

SHA1 tệp sum:E3DE6FD79510E36D0BE58DE14262BAAEB9452A50

Winssnap.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

winssnap.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

winssnap.dll thiếu

lỗi winssnap.dll khi tải

lỗi winssnap.dll

không tìm thấy winssnap.dll

điểm nhập thủ tục winssnap.dll

không thể định vị winssnap.dll

vi phạm quyền truy cập winssnap.dll

Không thể tìm thấy winssnap.dll

Không thể đăng ký winssnap.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về winssnap.dll on WikiDll.com