Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Winsync.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của winsync.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Winsync.dll?

winsync.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Synchronization Framework được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu winsync.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:2007.94.14393.0

Kích thước tệp:0.67 MB

Tổng tệp MD5:291ef76d48d772641d5b1a56ed95017c

SHA1 tệp sum:c13317ab3f15b55945697be968f5efccb25efdc6

Winsync.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

winsync.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

winsync.dll thiếu

lỗi winsync.dll khi tải

lỗi winsync.dll

không tìm thấy winsync.dll

điểm nhập thủ tục winsync.dll

không thể định vị winsync.dll

vi phạm quyền truy cập winsync.dll

Không thể tìm thấy winsync.dll

Không thể đăng ký winsync.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

WINSYNC.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
642007.94.14393.00.78 MB
MD5
MD57e988e83e8559bcdb53148dfa2616772
SHA1
SHA1abd1c2d4479dce680cb5111041ad995f8f147a10
322007.94.10586.00.64 MB
MD5
MD565a41e619dedb507106a404e630fcd6b
SHA1
SHA157b7f702c0441b82198588f9c36beb38743ba4df
642007.94.10586.00.78 MB
MD5
MD5a139dfce28e78fb7d7dab7ad9bccb9a1
SHA1
SHA1f01e3928437996a91f6dbb39c47f7019a34053c5
322007.94.9600.163840.5 MB
MD5
MD5d50984b5aebd77e4ac1f4b029f331a7a
SHA1
SHA1b5e9946d54b26549ade4eb86e508e4121d5e66ba
322007.94.9200.163840.5 MB
MD5
MD5554e8c781e60899f45de27a990f8e149
SHA1
SHA19f1394de2ba546ae98289e4eab0aeec7e6913520
322007.94.7600.163850.28 MB
MD5
MD57a01c8261fdfdfe3c21001897619a371
SHA1
SHA19d27967f8c7681f4859aa7871328a27bff7e464c

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về winsync.dll on WikiDll.com