Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Wmppia.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của wmppia.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Wmppia.dll?

wmppia.dll - tệp dll được gọi là " " là một phần của chương trình Assembly imported from type library WMPLib được phát triển bởi .

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu wmppia.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:9.0.0.3095

Kích thước tệp:270.75 KB

Tổng tệp MD5:D4DDA37B46CE23365F0D71A9B2F4AAC2

SHA1 tệp sum:B852C3F4B1835E8ECFC3B9D761259301EEE5EFAA

Wmppia.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

wmppia.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

wmppia.dll thiếu

lỗi wmppia.dll khi tải

lỗi wmppia.dll

không tìm thấy wmppia.dll

điểm nhập thủ tục wmppia.dll

không thể định vị wmppia.dll

vi phạm quyền truy cập wmppia.dll

Không thể tìm thấy wmppia.dll

Không thể đăng ký wmppia.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về wmppia.dll on WikiDll.com