Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Wpncore.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của wpncore.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Wpncore.dll?

wpncore.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Windows Push Notification Core được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu wpncore.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.14393.0

Kích thước tệp:1.3 MB

Tổng tệp MD5:ac2634e040b222e9761286b9d046ad00

SHA1 tệp sum:05c414953853a29a7a4019ef1f9f2a493d5db1b6

Wpncore.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

wpncore.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

wpncore.dll thiếu

lỗi wpncore.dll khi tải

lỗi wpncore.dll

không tìm thấy wpncore.dll

điểm nhập thủ tục wpncore.dll

không thể định vị wpncore.dll

vi phạm quyền truy cập wpncore.dll

Không thể tìm thấy wpncore.dll

Không thể đăng ký wpncore.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

WPNCORE.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
6410.0.10586.4940.83 MB
MD5
MD5634e0909c598c5ba50e0890d7cafd795
SHA1
SHA13da9e2d99922f2b134dbbbb0af138745374f81ba
326.3.9600.170310.46 MB
MD5
MD5e733c338390143b25125e6b1b46c7233
SHA1
SHA12d05e46891b203a5c73620f7e195e6066291d7bd
326.2.9200.165780.38 MB
MD5
MD53673c692d7b891f3da325d4279f319c5
SHA1
SHA10c766057c9bb5eb1c6aa8357197307635e34e45a

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về wpncore.dll on WikiDll.com