Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Wsasimpl.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của wsasimpl.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Wsasimpl.dll?

wsasimpl.dll - tệp dll được gọi là "Simple Interface abstracting WinSockets" là một phần của chương trình được phát triển bởi PRIVAT.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu wsasimpl.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.01

Kích thước tệp:60.00 KB

Tổng tệp MD5:FDBA166F6A13E93C35D97810E8738A4C

SHA1 tệp sum:C5803F75F22C235079D57701711ABB3889ADFA64

Wsasimpl.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

wsasimpl.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

wsasimpl.dll thiếu

lỗi wsasimpl.dll khi tải

lỗi wsasimpl.dll

không tìm thấy wsasimpl.dll

điểm nhập thủ tục wsasimpl.dll

không thể định vị wsasimpl.dll

vi phạm quyền truy cập wsasimpl.dll

Không thể tìm thấy wsasimpl.dll

Không thể đăng ký wsasimpl.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về wsasimpl.dll on WikiDll.com