Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Wxbase28u_xml_vc_custom.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của wxbase28u_xml_vc_custom.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Wxbase28u_xml_vc_custom.dll?

wxbase28u_xml_vc_custom.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình wxWidgets for MSW được phát triển bởi wxWidgets development team.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu wxbase28u_xml_vc_custom.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:2.8.3.0

Kích thước tệp:0.13 MB

Tổng tệp MD5:2fb7380511161e9a3811ceae353781a2

SHA1 tệp sum:ce3c82a836bdad157e4d1100e147a8a0f1d38911

Wxbase28u_xml_vc_custom.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

wxbase28u_xml_vc_custom.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

wxbase28u_xml_vc_custom.dll thiếu

lỗi wxbase28u_xml_vc_custom.dll khi tải

lỗi wxbase28u_xml_vc_custom.dll

không tìm thấy wxbase28u_xml_vc_custom.dll

điểm nhập thủ tục wxbase28u_xml_vc_custom.dll

không thể định vị wxbase28u_xml_vc_custom.dll

vi phạm quyền truy cập wxbase28u_xml_vc_custom.dll

Không thể tìm thấy wxbase28u_xml_vc_custom.dll

Không thể đăng ký wxbase28u_xml_vc_custom.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về wxbase28u_xml_vc_custom.dll on WikiDll.com

Had xlive.dll is missing error every time I startup Windows, downloaded and installed file from your website and the problem is gone.

Kirk
Đọc thêm lời chứng thực