Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Wzcsapi.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của wzcsapi.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Wzcsapi.dll?

wzcsapi.dll - tệp dll được gọi là "Wireless Zero Configuration service API" là một phần của chương trình Microsoft® Windows® Operating System được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu wzcsapi.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920)

Kích thước tệp:23.00 KB

Tổng tệp MD5:6C635D6884D62F18F7726F4437578887

SHA1 tệp sum:5C9B0C7583C0EB7CC02A6916C60E53BC175E516C

Wzcsapi.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

wzcsapi.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

wzcsapi.dll thiếu

lỗi wzcsapi.dll khi tải

lỗi wzcsapi.dll

không tìm thấy wzcsapi.dll

điểm nhập thủ tục wzcsapi.dll

không thể định vị wzcsapi.dll

vi phạm quyền truy cập wzcsapi.dll

Không thể tìm thấy wzcsapi.dll

Không thể đăng ký wzcsapi.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

WZCSAPI.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
325.1.2600.551251.5 kb
MD5
MD5767ff54a552732ce772c2302025fa82f
SHA1
SHA1fa885efcb1db0b465470b21516c6d461dcbee99a
325.1.2600.551251.5 kb
MD5
MD580a758bf1f9c7e79dceaa27cc9993874
SHA1
SHA1d2cb95a2c6e9059b06550e8eb7f2af213492f8fc
325.1.2600.218050.5 kb
MD5
MD55009df2c49bb653c55b7784581babb36
SHA1
SHA15bde5bce939b746013fdaa53bfa13f046f9bf1a1

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về wzcsapi.dll on WikiDll.com