Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Xapofx1_4.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của xapofx1_4.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Xapofx1_4.dll?

xapofx1_4.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Audio Effect Library được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu xapofx1_4.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:9.28.1886.0

Kích thước tệp:76.8 kb

Tổng tệp MD5:a9724eb3d6cc032d0c4ecaff4ad8c17f

SHA1 tệp sum:3f951a9eb2d50cdd7a0d2210391e14ce9acacc63

Xapofx1_4.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

xapofx1_4.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

xapofx1_4.dll thiếu

lỗi xapofx1_4.dll khi tải

lỗi xapofx1_4.dll

không tìm thấy xapofx1_4.dll

điểm nhập thủ tục xapofx1_4.dll

không thể định vị xapofx1_4.dll

vi phạm quyền truy cập xapofx1_4.dll

Không thể tìm thấy xapofx1_4.dll

Không thể đăng ký xapofx1_4.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

XAPOFX1_4.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
329.28.1886.072.3 kb
MD5
MD5e4ce2af32f501a7f7dddd908704a0ee6
SHA1
SHA19dc2976efb15b6fba08bebdeb98929b6961063a5

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về xapofx1_4.dll on WikiDll.com

Witcher 3: The Wild Hunt was giving me  .DLL is missing error. After downloading it from your website the problem was solved! Thank you.

Anonymous
Đọc thêm lời chứng thực