Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Xaudio2soundengine.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của xaudio2soundengine.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Xaudio2soundengine.dll?

xaudio2soundengine.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình được phát triển bởi Other.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu xaudio2soundengine.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:0.0.0.0

Kích thước tệp:1.43 MB

Tổng tệp MD5:1cf488ca4fcaa88acccb735609f54330

SHA1 tệp sum:fd15b320b84e76c32366cfdfe245639dce28b29b

Xaudio2soundengine.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

xaudio2soundengine.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

xaudio2soundengine.dll thiếu

lỗi xaudio2soundengine.dll khi tải

lỗi xaudio2soundengine.dll

không tìm thấy xaudio2soundengine.dll

điểm nhập thủ tục xaudio2soundengine.dll

không thể định vị xaudio2soundengine.dll

vi phạm quyền truy cập xaudio2soundengine.dll

Không thể tìm thấy xaudio2soundengine.dll

Không thể đăng ký xaudio2soundengine.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về xaudio2soundengine.dll on WikiDll.com