Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Xlodbc32.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của xlodbc32.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Xlodbc32.dll?

xlodbc32.dll - tệp dll được gọi là "XLODBC DLL" là một phần của chương trình ODBC Add-In for Microsoft Excel 5.0 được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu xlodbc32.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.0.0.3122

Kích thước tệp:84.00 KB

Tổng tệp MD5:9CE677E4CF358D1956121FF78FB9FF12

SHA1 tệp sum:4BDD35D5A577F0CE3BBFE18AC20863B44509BD33

Xlodbc32.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

xlodbc32.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

xlodbc32.dll thiếu

lỗi xlodbc32.dll khi tải

lỗi xlodbc32.dll

không tìm thấy xlodbc32.dll

điểm nhập thủ tục xlodbc32.dll

không thể định vị xlodbc32.dll

vi phạm quyền truy cập xlodbc32.dll

Không thể tìm thấy xlodbc32.dll

Không thể đăng ký xlodbc32.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về xlodbc32.dll on WikiDll.com

Had xlive.dll is missing error every time I startup Windows, downloaded and installed file from your website and the problem is gone.

Kirk
Đọc thêm lời chứng thực