Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Xlue.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của xlue.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Xlue.dll?

xlue.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình XLUE được phát triển bởi ShenZhen Xunlei Networking Technologies,LTD.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu xlue.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.3.0.408

Kích thước tệp:2.28 MB

Tổng tệp MD5:37defca3965a3b8455d8b6806be1cb22

SHA1 tệp sum:771a50fc9738c87197c9182fd44be446523104e4

Xlue.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

xlue.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

xlue.dll thiếu

lỗi xlue.dll khi tải

lỗi xlue.dll

không tìm thấy xlue.dll

điểm nhập thủ tục xlue.dll

không thể định vị xlue.dll

vi phạm quyền truy cập xlue.dll

Không thể tìm thấy xlue.dll

Không thể đăng ký xlue.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về xlue.dll on WikiDll.com