Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Xrapi.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của xrapi.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Xrapi.dll?

xrapi.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình được phát triển bởi GSC Game World.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu xrapi.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.6.0.2

Kích thước tệp:12.7 kb

Tổng tệp MD5:2f8b6c4bfecbbe8157898b69b1f8ab18

SHA1 tệp sum:7943f9fb34fa42c96b88cd915843dcf2c19410d2

Xrapi.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

xrapi.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

xrapi.dll thiếu

lỗi xrapi.dll khi tải

lỗi xrapi.dll

không tìm thấy xrapi.dll

điểm nhập thủ tục xrapi.dll

không thể định vị xrapi.dll

vi phạm quyền truy cập xrapi.dll

Không thể tìm thấy xrapi.dll

Không thể đăng ký xrapi.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về xrapi.dll on WikiDll.com